App Name 리얼 포커 - 세븐 포커, 로우바둑이, 하이로우
Genre Casino, Games
Size54.9 MB
Latest Version20
Get it On Xem trên Google Play
Update2018-02-01
Rating
Installs50,000+

Description of 리얼 포커 - 세븐 포커, 로우바둑이, 하이로우

세븐 포커, 로우 바둑이, 하이로우는 기본~ 넘쳐나는 게임 머니는 덤! 리얼함과 퀄리티가 다른 진짜 무료 포커 게임을 지금 바로 경험해보세요!

♠ 질릴 틈 없는 다양한 카드 게임!!
– 7포커, 하이로우, 로우바둑이가 여러분을 기다립니다~
– 클래식한 재미에서부터 치열한 전략의 짜릿한 승부까지 맛보세요~

♠ 마르지 않는 골드, 한계가 없는 무료 금고!!
– 골드를 금고에 안전하게 보관하세요~ 이용료 제로!
– 게임만 해도 업적과 미션 보상이 쏟아집니다~
– 게다가 자비로운 무료충전의 기회가 무려 10회씩이나~

♠ 세련된 게임 룸, 품격 있는 프로필 캐릭터!!
– 리얼한 사운드와 편리하고 품격있는 디자인으로 게임 몰입도 Up Up~
– 무료로 제공되는 멋진 캐릭터들로 분위기도 Up Up~
– 6개의 유명 성우 음성이 게임의 품격도 Up Up~
– 쪼는 맛에서 감정 표현까지, 게임의 리얼함도 Up Up~

♠ 매일매일 대박의 기회, 미니 게임!!
– 3시간마다 찾아오는 대박 재미, 카드선택~
– 돌려라! 얻을지어다, 룰렛~

♠ 내 상대는 내가 고른다, 초이스 채널!!
– 꼭 만나고 싶었던 상대와 초이스 채널에서 승부를 펼쳐보세요~
– 게임 선택, 방제목 및 비밀번호 설정! 입장과 개설 뭐든지 Ok

♠ 내 맘대로 바꾼다, 다양한 커스터마이징 시스템!!
– 캐릭터보다 멋진 나만의 사진으로 프로필을 완성하세요~
– 게임 테이블 색상, 버튼의 순서를 편리하게 바꿔보세요~
– 다양한 카드 뒷면, 원하는 대로 사용해보세요~

♠ 짜릿한 최고의 한방, 잭팟!!
– 일확천금의 기회, 잭팟이 여러분을 기다립니다~
– 역대 최고 잭팟의 주인공은? 잭팟 랭킹에서 확인해보세요~

♠ 다채로운 이벤트와 보너스!!
– 출석체크, 친구초대를 통해 주어지는 보상을 놓치지 마세요~
– 매월 개최되는 이벤트를 통해 푸짐한 상품을 받아가세요~
– 높은 족보로 승리했을 시 주어지는 보너스 구매 찬스를 꼭 확인하세요~

게임물 등급 분류번호 : 제 CC-OM-161123-001 호
통신판매업 신고번호 : 제 2016-서울강남-02743 호
개발자 정보 : [email protected]
—-
개발자 연락처 :
[email protected]
Seven Poker, Badugi low, high-low-abundance is the basic game money is a bonus! Real Experience also the quality is right now other real free poker game!

♠ tired not break various card games!
– 7 Draw Poker, High-Low, Low Badugi is waiting for you ~
– Enjoy an exhilarating game of intense strategy to from classic fun ~

Gold ♠ does dry, free safe with no limits!
– Please keep the gold safely in the safe-zero fees!
– if only the game will be poured achievements and mission rewards –
– And a whopping 10 times free of charge or charitable opportunities ~

♠ stylish game room, elegant profile with character!
– with realistic sound and convenient design in immersive quality games Up Up ~
– with great character that provides free atmosphere Up Up ~
– quality of the six famous actors voice the games Up Up ~
– also in the pecking taste to express emotions, the real game is also Up Up ~

♠ every day jackpot opportunities, mini-games!
– bring back every three hours jackpot fun card selection –
– Turn! Let him get, roulette –

♠ I pick my opponent, Channel Choice!
– Watch the game unfold in relative Choice channels and just wanted to see –
– Choose the game room title and a password set! Ok whatever position and opened

♠ change my Suit, various customization system!
– Complete your profile with nice photos than your own character –
– Turn conveniently order the game table colors, buttons ~
– Various back of the card, try to use as you wish –

♠ exhilarating best shot, Jackpot !!
– chance of fortune, jackpot draw is waiting for you ~
– the hero of the highest ever jackpot? Check in Jackpot Ranking –

♠ variety of events and bonuses!
– Do not miss the reward given by the attendance check, a friend –
– Go get the goods through the generous event held every month –
– Please check the bonuses given when you purchase a chance to win a high-pedigree

Game Rating classification: the CC-OM-161123-001 No.
Communications vendor registration number: No. No. 2016- Gangnam -02743
Developer Information: [email protected]
▶하루 손실 제한(180조), 1회 베팅한도(일반 채널 :90조, 초이스 :4조 5천억) 증가
▶상점 지급 골드량 증가
▶VIP상품 골드 지급량 및 은행금고 제한 상승
▶바둑이 수동 오픈 모드 추가
▶초이스 채널 스타칩 게임방 추가
▶세미프로 채널 입장 제한 금액 변경
▶감정표현 기능 항목 추가
▶잭팟 전채널 획득 가능 및 테두리 보상추가
▶나가기 예약, 강퇴, 훈장시스템 추가
▶아이콘 변경 및 새 캐릭터 추가
▶출석체크 및 친구초대 보상 증가
▶로그아웃 기능 추가

FAQ Download

리얼 포커 - 세븐 포커, 로우바둑이, 하이로우 có an toàn không?

Game 리얼 포커 - 세븐 포커, 로우바둑이, 하이로우 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 리얼 포커 - 세븐 포커, 로우바둑이, 하이로우 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI). Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 리얼 포커 - 세븐 포커, 로우바둑이, 하이로우 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 리얼 포커 - 세븐 포커, 로우바둑이, 하이로우

GoldenbellPoker

GoldenbellPoker 1.2.37

Version 1.2.37

Developer

Uploaded 2020-05-06

Filesize 77.3 MB

[モバ7]CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア

[モバ7]CRフィーバー戦姫絶唱シンフォギア 1.0.0

Version 1.0.0

Developer

Uploaded 2020-11-21

Filesize 20.1 MB

Blackjack & Video Poker – Triwin Poker free games

Blackjack & Video Poker - Triwin Poker free games 1.1

Version 1.1

Developer

Uploaded 2020-12-27

Filesize 84.4 MB

Mars Solitaire – Fun Card Game

Mars Solitaire - Fun Card Game 2

Version 2

Developer

Uploaded 2020-12-27

Filesize 48.3 MB

Bầu cua

Bầu cua 1.0.9

Version 1.0.9

Developer

Uploaded 2020-02-27

Filesize 9.1 MB

[グリパチ]CR大海物語4

[グリパチ]CR大海物語4 1.3.1

Version 1.3.1

Developer

Uploaded 2021-10-15

Filesize 3.0 GB