App Name 보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라]
Genre Casino, Games
Size87.7 MB
Latest Version4.01
Get it On Xem trên Google Play
Update2020-12-28
Rating
Installs10,000+

Description of 보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라]

보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라]

 
Game bài đổi thẻ cào 보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라] nằm trong danh mục Casino
 

Giới thiệu 보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라]

 
✔ 매일 똑같은 하루 똑같은 게임 지루하신가요?

✔ 일상의 무료함을 한번에 해결해 드립니다.

✔ 결제 걱정 끝 하루종일 무한 지급 보너스 !!

✔ 고퀄리티 포커, 바둑이, 홀덤, 바카라, 블랙잭, 미니 슬롯게임까지 하나의 앱에서 모두 플레이

✔ 포커 게임의 대혁명이 시작된다.

– 똑같은 패턴의 지루한 게임 탈출구가 필요하군요
– 뭔가 특별한 게임이 필요하시다구요?

<<< 여기 포커의 대혁명 “보스포커”가 출시되었습니다 >>>

✔ 경험하지못한 화려한 3D 그래픽의 쫀득한 손맛을 느껴보세요.

– 족보 메이드시 화려한 3D 그래픽은 기본
– 쫙 쫙 때리는 찰진 손맛 그대로
– 재미있는 이모티콘으로 게임내 다양한 감정표현
– 찰진 사운드로 최고의 몰입감

✔포커 바둑이 홀덤 바카라 블랙잭 슬롯머신 까지 한 앱에서

– 한번 다운로드로 6종의 고퀄리티 게임을 즐길 수 있습니다.
– 스퀴즈 바카라의 쫀쫀한 손 맛
– 고퀄리티 블랙잭 3덱 6덱 실제 라스베가스 방식 그대로 적용
– 화려한 그래픽의 7포커와 바둑이
– 6싯 9싯 홀덤 테이블에서 다양한 유저들과 함께 플레이
– 무조건 당첨되는 5종의 슬롯머신

✔ 패밀리에 가입하여 다양한 친구들과 함께 게임을 즐기세요.

– 직접 패밀리를 만들거나 원하는 패밀리에 가입후 친구들을 만들어 보세요.
– 매달 진행되는 패밀리전에 참가해 엄청난 보상을 받아가세요.
– 패밀리 멤버들과 다양한 모임 활동들을 즐길수있습니다.

– 앱의 문제가 지속될경우 아래를 참조해주세요.

1) 핸드폰의 설정–> 애플리케이션 입장–> 애플리케이션 관리자를 선택한다.
2) 애플리케이션 관리자 내의 – Google Play – 스토어를 선택한후 캐시 삭제를 눌러 캐시를 삭제한다.
3) Google Play 스토어 앱을 껐다가 재실행후 다운로드를 다시 진행한다.
4) 앱을 다시 다운로드 후 앱 실행, 같은 계정으로 로그인 (같은 계정으로 로그인시 레벨과 칩/보석을 모두 복구됩니다)
5) 위방법으로도 문제가 해결되지 않을경우 보스게임 고객센터 이메일로 증상을 보낸다.

** 보스카지노 고객센터 이메일주소 : [email protected]
최대한 빨리 [최장 48시간내] 해당 문제 파악후 다시 연락을 드립니다.

[보스게임 페이스북] https://www.facebook.com/bossgame365
[공식 홈페이지] http://teamneverlose.com/
[개인정보 처리 방침] http://teamneverlose.com/policy/personal_information.html

보다 재밌게 보다 신나게 보다 즐거운 게임 팀네버루즈가 만들어갑니다.

◎ 필수 접근권한 상세
– 저장공간 : 이용과정에서 기기에 파일을 업로드/다운로드 하는 기능을 사용할 수 있습니다.
– 주소록 : 구글 페이스북등 간편로그인 이용시 주소록 정보 기능을 사용할 수 있습니다.
– 카메라 : 게임내 사진첨부할때 기능을 사용할 수 있습니다.
—-
개발자 연락처 :
서울시 은평구 대조동 5-11 다스하우스 307호
✔ Are you bored with the same game every day?

✔ We will solve everyday freeness at once.

✔ Endless payment bonus all day after payment worry!!

✔ High quality poker, Baduk, Hold’em, Baccarat, Blackjack, and mini slot games all in one app

✔ The Great Revolution of the poker game begins.

-You need a boring game exit with the same pattern.
-Need something special?

<<< Here the Poker Revolution “Bospoker” has been released >>>

✔ Feel the rich taste of colorful 3D graphics that you have never experienced.

-Colorful 3D graphics are the basis for genealogy maid
-손 쫙 쫙 그대로
-Express various emotions in the game with funny emoticons
-The best immersive feeling with a sticky sound

✔Poker Baduk Hold’em Baccarat Blackjack Slot Machine in one app

-You can enjoy 6 high-quality games with one download.
-Squeeze Baccarat’s fresh hand taste
-High quality blackjack 3 deck 6 deck actual Las Vegas method applied
-Colorful poker 7 poker and Go
-Play with various users at the 6 seat 9 seat hold table
-Five slot machines to win

✔ Join the family and play with various friends.

-Create your own family or join your favorite family and make friends.
-Participate in monthly family exhibitions to receive enormous rewards.
-You can enjoy various gathering activities with family members.

-If the problem persists, please see below.

1) Select Mobile Phone Settings–> Application Entry–> Application Manager.
2) In the application manager, select-Google Play-Store, then tap Clear Cache to delete the cache.
3) Turn off the Google Play Store app, restart it, and resume downloading.
4) Download the app again, run the app, and log in with the same account (when you log in with the same account, both the level and chip/jewel are restored)
5) If the problem is not solved by the above method, send the symptoms to the boss game customer center email.

** Bosca Casino customer center email address: [email protected]
As soon as possible [within 48 hours], we will contact you after identifying the problem.

[Boss Game Facebook] https://www.facebook.com/bossgame365
[Official website] http://teamneverlose.com/
[Privacy Policy] http://teamneverlose.com/policy/personal_information.html

More fun, more fun, more fun Game Team Never Rouge makes.

◎ Details of required access rights
-Storage: You can use the function to upload/download files to the device during the use process.
-Address Book: You can use the address book information function when using simple login such as Google Facebook.
-Camera: You can use the function when attaching pictures in the game.
 

Download APK

 
Tải APK 87.7 MB

FAQ Download

보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라] có an toàn không?

Game 보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라] bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라] là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라] Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 보스 포커 : VIP 홀덤 [프리미엄 블랙잭 바카라]

Bingo Party-Lucky

Bingo Party-Lucky VARY

Version VARY

Developer

Uploaded 2022-11-28

Filesize

Game danh bai doi thuong Tu Quy online 2020

Game danh bai doi thuong Tu Quy online 2020 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2020-04-20

Filesize 23.9 MB

Age of Arena:Heroes Adventurer

Age of Arena:Heroes Adventurer 1.0.26

Version 1.0.26

Developer

Uploaded 2022-12-23

Filesize

M-BOX

M-BOX 9.1

Version 9.1

Developer

Uploaded 2019-11-23

Filesize 236.9 MB

Bắn Cá Rồng 2019 1.0.4 APK

Bắn Cá Rồng 2019 1.0.4

Version 1.0.4

Developer

Uploaded 2019-07-14

Filesize 81.6 MB

DO.WIN CHƠI CHỈ CÓ ĐỎ 1.0 APK

DO.WIN CHƠI CHỈ CÓ ĐỎ 1.0

Version 1.0

Developer

Uploaded 2019-01-16

Filesize 53.5 MB