피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준! 1.21.6 APK

피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준! 1.21.6 APK

1.21.6 for Android

Description of 피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준!

Full Name피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준!
Nhà phát triển
Thể loạiCasino, Games
Kích thước71.7 MB
Lượt cài đặt100,000+
Phiên bản1.21.6
Yêu cầuAndroid 4.1+
Cập nhật2019-03-14

실제 라스베가스 카지노(casino)를 그대로 느낄 수 있는 피망 블랙잭!
나만의 베팅 전략과 승부로 짜릿한 잭팟(Jackpot)을 경험할 수 있는 피망 블랙잭에서 실제 카지노(Casino)의 느낌을 느껴보세요.

|피망 블랙잭만의 특징!
ㆍ승리하면 엄청난 상금을 받을 수 있는 Spin & GO 토너먼트!
ㆍ매일매일 터지는 최대 250배의 잭팟(Jackpot) 버스터!
ㆍ연승할수록 보너스가 쌓이는 미션! EVERYBODYWIN!
ㆍ한번에 최대 3개의 자리에서 전략적 플레이!
ㆍ자동 채팅 기능으로 빠른 플레이 유도 및 실감나는 핸드 모션 플레이

|특징 설명 첫번째 : Spin & GO 토너먼트!
ㆍ승리하지 않아도 전략적인 베팅기술만 있으면 승리의 주인공!
ㆍ실제 카지노(casino)의 토너먼트를 경험할 있는 게임룰!

|특징 설명 두번째 : 잭팟(Jackpot) 버스터
ㆍ딜러가 버스트시 베팅금액의 최대 250 + 잭팟 상금!

|특징 설명 세번째 : EVERYBODY WIN
ㆍ게임 참여자 모두 승리시 보너스칩 획득!
ㆍ연승할수록 보너칩 획득량 증가!

쉬운 게임 가이드로 누구나 쉽게 최신 카지노(Casino) 블랙잭룰을 배우세요!
머니부족 걱정은 하지마세요! 매일 제공되는 무료칩으로 나만의 베팅전략을 세워서 승리를 쟁취하세요!
매 판마다 터지는 잭팟(Jackpot), Spin&Go 토너먼트와 EVERYBODYWIN 을 통하여 피망 블랙잭만의 매력을 느껴보세요!

[필수권한]
1. 휴대전화 상태(기기 ID 및 통신기록)
– 게임실행중 전화통화, 홈버튼을 통한 게임전환시 게임상태를 유지하기 위하여 사용하시는 기기의 상태값을 확인하는 권한입니다.

2. 주소록(ID)
– 게임 이용시 구글 계정을 연동하기 위하여 필요한 권한입니다.

3. 저장공간
– 게임을 설치하거나 게임 데이터를 저장하고 읽어오기 위해 사용하는 권한입니다.
– 사진, 동영상, 오디오 등 기기 내 저장된 파일 및 기기의 외부 저장소 사용을 위하여 필요한 권한입니다.

▶ 접근권한 철회 방법
– 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱(또는 애플리케이션 관리자) > 앱 선택 > 앱 권한 > 접근 권한 해제로 철회 가능
– 안드로이드 6.0 미만: 접근 권한 철회가 불가능하므로 앱 삭제 시 철회 가능

※ 안드로이드 6.0 이상 버전의 스마트폰을 사용하는 경우 접근 권한에 대해 개별적으로 선택 철회 가능합니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전의 스마트폰을 사용하는 경우 접근 권한에 대해 개별적으로 선택 철회 설정이 불가하며, 접근권한 동의 철회는 앱 삭제를 통해 가능합니다.
따라서 스마트폰 내 소프트웨어 업데이트 기능을 이용하여 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드가 가능한지 확인 후 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.

|안내사항

– 무료로 플레이 할 수 있는 소셜(Social) 카드 게임 입니다.
– 게임 문의는 앱의 ‘설정 > 고객센터’에서 하실 수 있습니다.
– 설치 오류가 발생할 경우 아래 방법으로 다시 진행해보시기를 권장합니다.
1) 휴대폰의 ‘설정’ 에서 ‘애플리케이션 관리자’를 선택
2) ‘애플리케이션 관리자’ 내의 ‘Google Play 스토어’를 선택 후, ‘캐시 삭제’ 터치
3) ‘Google Play 스토어’ 앱 종료 후 재실행하여 ‘피망 블랙잭’ 재설치 진행

|피망의 다른게임
ㆍ포커(Poker), 슬롯(Slot), 맞고
ㆍ노블레스, 브라운 더스트

|공식채널

[공식 홈페이지] http://smart.pmang.com
[모바일 웹] http://m.pmang.com
[공식 페이스북] https://www.facebook.com/Pmanggame

—-
언제 어디서나 스마트한 즐거움, 네오위즈가 만들어갑니다.
© NEOWIZ All rights reserved.

게임물 등급분류번호:
상용화 심의 2016.05.20 ( 제 CC-OM-170302-002호 )
—-
개발자 연락처 :
연락처 : 1600-8870
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 14 네오위즈판교타워
사업자번호 120-87-14245
통신판매업 번호 : 제 2010-경기성남-0562호
통신판매업 신고기관 : 경기 성남시청
The bell pepper blackjack to feel the real Las Vegas casino!
Feel the real casino feel at bingo blackjack, where you can experience your own betting strategy and a thrilling jackpot.

Pineapple Blackjack only features!
ㆍ Spin & GO tournaments where you win a great prize if you win!
ㆍ Jackpot buster up to 250 times every day!
ㆍ Mission to accumulate bonuses as you win! EVERYBODYWIN!
Strategic play in up to 3 places at once!
ㆍ Automatic chat function for quick play induction and realistic hand motion play

Feature Description First: Spin & GO tournament!
ㆍ Even if you do not win, if you have a strategic betting technique, you win!
ㆍ Game rules to experience real casino tournaments!

Feature Description Second: Jackpot Buster
ㆍ When the dealer busts up to 250 of the bet amount + jackpot prize!

Feature Description Third: EVERYBODY WIN
ㆍ All winners win bonus chips!
ㆍ The longer you win, the more Bonus chips you get!

Everyone can learn the latest Casino Blackjack Rule with easy game guide!
Do not worry about money shortages! Get your win by building your own betting strategy with free chips everyday!
Jackpot, Spin & Go tournaments and EVERYBODYWIN, which hit every plate, make you feel the charm of bigness blackjack alone!

[Required Permissions]
1. Cell phone status (device ID and communication history)
– Permission to check the status of the device in order to maintain the game state when switching the game through phone call or home button during game execution.

2. Address Book (ID)
– This privilege is required to link Google account with game.

3. Storage space
– The right to install games or to store and read game data.
– Permission to use external storage of files and devices stored in the device such as photos, movies, audio, etc.

▶ How to withdraw the access right
 – Android 6.0 or later: Go to Settings> Apps (or Application Manager)> Select App> App Permissions> Revoke Access Permission
 – Under Android 6.0: Access rights can not be revoked.

※ If you use Android version 6.0 or later smartphone, access privilege can be canceled individually.
※ If you use a smartphone with version 6.0 or lower of Android, you can not individually set withdrawal permission for access privilege.
Therefore, we recommend upgrading to Android 6.0 or later by using the software update function on the smartphone.

| Instructions

 – A social card game that you can play for free.
 – Game inquiries can be found in ‘Settings> Customer Center’ of the app.
 – If an installation error occurs, it is recommended to go through the steps below again.
   1) Select ‘Application manager’ in ‘Settings’ of mobile phone
   2) Select ‘Google Play Store’ in ‘Application Manager’ and touch ‘Clear cache’
   3) Re-launch ‘Google Play Store’ app and re-install ‘bell pepper blackjack’

Other games of bell pepper
ㆍ Poker, Slot, Right
ㆍ Noblesse, Brown dust

| Official channel

 [Official website] http://smart.pmang.com
 [Mobile Web] http://m.pmang.com
 [Official Facebook] https://www.facebook.com/Pmanggame

—-
Neowiz makes smart pleasure anytime, anywhere.
© NEOWIZ All rights reserved.

Game Classification Code:
Commercialization review 2016.05.20 (Article CC-OM-170302-002)

FAQ Download

피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준! có an toàn không?

Game 피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준! bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준! là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준! Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 피망 블랙잭 : 모든 블랙잭 게임의 기준!

Lucky Irish Slots Casino- Free Gold Slot Machines 1.22 APK

Lucky Irish Slots Casino- Free Gold Slot Machines 1.22

Version 1.22

Developer Super Casino Real Hot Shot: Slots Bingo Vegas Game

Uploaded Tháng Mười Hai 15, 2018 04:12

Filesize 74.9 MB

Pusoy – Chinese Poker Online – ZingPlay 1.1.1 APK

Pusoy - Chinese Poker Online - ZingPlay 1.1.1

Version 1.1.1

Developer VNG GAME STUDIOS SEA

Uploaded Tháng Một 21, 2019 15:10

Filesize 25.4 MB

Classic Slots Vegas – Best Free Wild Casino 2019

Classic Slots Vegas - Best Free Wild Casino 2019 1.20.0

Version 1.20.0

Developer Joy Mania

Uploaded Tháng Bảy 23, 2020 03:39

Filesize 73.1 MB

Gin Rummy

Gin Rummy 3.2.3.RC-GP-Free(302003)

Version 3.2.3.RC-GP-Free(302003)

Developer Classic Cards

Uploaded Tháng Năm 04, 2020 23:25

Filesize 12.3 MB

Free Download Ta La – Phom – Nice Card  APK

Ta La - Phom - Nice Card

Version

Developer

Uploaded Tháng Năm 03, 2018 09:22

Filesize 18.6 MB

Clickfun Casino Slots 1.8.6 APK

Clickfun Casino Slots 1.8.6

Version 1.8.6

Developer

Uploaded Tháng Tám 23, 2018 12:00

Filesize 46.5 MB

More from %developer%

피망 슬롯 : 카지노 로얄

피망 슬롯 : 카지노 로얄 2.4.4036

Version 2.4.4036

Developer NEOWIZ corp

Uploaded Tháng Bảy 02, 2020 22:31

Filesize 91.4 MB

피망 섯다

피망 섯다 45.0

Version 45.0

Developer NEOWIZ corp

Uploaded Tháng Sáu 25, 2020 04:59

Filesize 73.4 MB

Pmang Gostop with BAND

Pmang Gostop with BAND 65.0

Version 65.0

Developer NEOWIZ corp

Uploaded Tháng Năm 08, 2020 22:55

Filesize 87.6 MB

고스톱 프리: 무료 맞고 혼자 치는 화투게임

고스톱 프리: 무료 맞고 혼자 치는 화투게임 4.1.9

Version 4.1.9

Developer NEOWIZ corp

Uploaded Tháng Năm 08, 2020 12:56

Filesize 44.4 MB

피망 뉴맞고 : 고스톱으로 대한민국 1등

피망 뉴맞고 : 고스톱으로 대한민국 1등 65.0

Version 65.0

Developer NEOWIZ corp

Uploaded Tháng Năm 01, 2020 21:25

Filesize 87.3 MB