3D台灣16張麻將

3D台灣16張麻將

1.2.0.1 for Android

Description of 3D台灣16張麻將

Full Name3D台灣16張麻將
Nhà phát triển
Thể loạiCasino, Games
Kích thước30.4 MB
Lượt cài đặt5,000+
Phiên bản1.2.0.1
Yêu cầuAndroid 4.4+
Cập nhật2020-07-14

3D台灣16張麻將

 
Game bài đổi thẻ cào 3D台灣16張麻將 nằm trong danh mục Casino
 

Giới thiệu 3D台灣16張麻將

 
Windows,Mac,Linux版在Steam需要大家幫忙投票
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=815123368

Windows版
https://drive.google.com/open?id=0Bw03aaDK6fPYV25ldzFkMDhvbnM

——————————————————————————————————————————————————

大家好,我是Andy

這個麻將遊戲是以中華麻將競技協會所撰寫的台灣麻將規則為依據所寫出來的,
其中有較嚴格的吃牌後不能打同敦牌,碰牌不能碰同巡第二支,也不能打出同張碰牌的限制,
但其中我移除了較具爭議的天聽與地聽,也就是說本麻將並無聽牌的規則。
單人模式就是建立之後直接開始遊戲,在人數不足之下或玩家斷線會自動補AI電腦。

較具特色的是如透過IP連線可開啟視訊語音功能(此功能問題應該不少),為求公平,玩家只能選擇是否開啟,不能自選對某人單獨視訊,而目前在使用Unity伺服器開房因流量關係則會關閉該功能。
Unity伺服器目前是免費試用版,大約只能支撐20人同時上線,也就是5間房左右。
一人開發難免bug不少,希望大家多回報問題給我,或有對遊戲有改進意見的也歡迎。
Windows, Mac, Linux version of Steam we need help to vote
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=815123368

Windows Edition
https://drive.google.com/open?id=0Bw03aaDK6fPYV25ldzFkMDhvbnM

————————————————– ————————————————– ————————————————–

Hello everyone, I’m Andy

This game is based on Taiwan Mahjong Mahjong Mahjong Chinese Athletics Association rules written based on written out,
Including more stringent after eating can not play cards with Dun card, touch the card can not be touched with the second branch patrol, can not play the same sheets touch the card limit,
But I removed the more controversial days to listen and listen, that does not listen to this mahjong licensing rules.
Single player mode is to start the game after the establishment of direct, under the underrepresented or player will automatically break up the computer AI.

The more distinctive is through IP connection can be opened as video voice (This issue should feature a lot), for the sake of fairness, the player can choose whether to open, a person can not be managed on a separate video, which is currently in use Unity server open house because the relationship between the flow function is turned off.
Unity server is currently free trial version can only support about 20 people at the same time on-line, which is about 5 rooms.
Have developed a lot of bug is inevitable, I hope you report a problem to me, or the game has also welcomed the improvements.
Version 1.2.0.1
1.因應google play政策加入64bit支援

Version 1.1.0.4
1.連線大廳layout調整
2.開始倒數時將禁止按返回以防止遊戲沒反應

Version 1.1.0.3
1.嘗試解決多人連線時桌子被撞到彈起造成牌亂飛的現象

Version 1.1.0.2
1.bug fix:修正客戶端結算時候沒跳到勝利者的視角錯誤

Version 1.1.0.1
1.bug fix:與玩家玩的時候因為倒數強制打出不能打出的牌(同巡限制)
2.bug fix:混一色演算法問題
3.bug fix:有時玩家的座標未同步
4.bug fix:結算時有些字串未置中

Version 1.1.0.0
1.新年快樂,加入多國語言系統目前支援英文與繁中,Steam希望大家幫忙上架
2.新增台數結算視窗若項目很多或字串太長也可以手滑移動檢視
3.bug fix:修正訊息視窗手滑的座標錯誤
4.bug fix:吃碰牌後,已解除同巡限制卻無法打出的錯誤
 

Download APK

 
Tải APK 30.4 MB

FAQ Download

3D台灣16張麻將 có an toàn không?

Game 3D台灣16張麻將 bạn tải về tuyệt đối an toàn với thiết bị của bạn

Tại sao file tôi tải về là XAPK mà không phải file APK?

XAPK 3D台灣16張麻將 là file đã được tích hợp OBB vào ( data của game ) sau khi tải XAPK về bạn không cần phải cập nhật dữ liệu của game.

Cách cài đặt file XAPK và APK?

Tải xuống và cài đặt Split APKs Installer (SAI).Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Split APKs Installer (SAI) Nhấn vào Install » Chọn: 3D台灣16張麻將 Nhấn vào OK.
Làm theo các bước trên màn hình.

Related Posts of 3D台灣16張麻將

Texas Hold’em Poker Online – Holdem Poker Stars

Texas Hold'em Poker Online - Holdem Poker Stars 3.3

Version 3.3

Developer Solverlabs LLC

Uploaded Tháng Tám 29, 2020 17:32

Filesize 59.3 MB

Clash of Memories

Clash of Memories 1.0.5

Version 1.0.5

Developer KerimKaynakci Games

Uploaded Tháng Một 25, 2021 15:47

Filesize 99.1 MB

Slots of Ancient Empires

Slots of Ancient Empires 1.4

Version 1.4

Developer Fog Hill LLC

Uploaded Tháng Ba 27, 2020 22:53

Filesize 37.7 MB

Lua Bingo online

Lua Bingo online 1.27.1

Version 1.27.1

Developer Lua Bingo Free Casino Online

Uploaded Tháng Mười Một 23, 2020 04:51

Filesize 21.8 MB

Gin Rummy – Online Card Game

Gin Rummy - Online Card Game 1.2.1_12

Version 1.2.1_12

Developer SNG Games

Uploaded Tháng Năm 04, 2020 22:26

Filesize 47.2 MB

Beast Story Pachinko Slot Game

Beast Story Pachinko Slot Game 1.0.1

Version 1.0.1

Developer ChoppoLab

Uploaded Tháng Bảy 03, 2020 17:02

Filesize 79.8 MB