Boi Bai – Bói Bài – Bài 3 Lá  APK

Boi Bai – Bói Bài – Bài 3 Lá APK

|

Giới Thiệu Boi Bai - Bói Bài - Bài 3 Lá

Bói bài tây là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ về Bổn mạng, Tài Lộc và Gia đạo, dùng để giải đoán các biến cố tương lai.
Tarot card predictions arts west transportation logistics using playing card. This hexagram Leaves of three cards from 7 to ace leaves, each card has its own meaning, meaningful synthesis of 3 cards is a hexagram us about Bon network, Fortune and Gia religion, used to decipher the future events.
Thêm thông báo của ứng dụng bói bài.

Thông tin bổ sung Boi Bai - Bói Bài - Bài 3 Lá

App Name Boi Bai - Bói Bài - Bài 3 Lá
Package Name net.tuviphongthuy.boibai
Version
Rating ( 308 )
Size 9.4 MB
Requirement Android 4.0.3+
Updated
Installs 100,000+
Developer

Tags: ,

Scroll Up